Fermerlərlə əlaqə ucun 3 rəqəmli kodu 6030 qısa nomrəsinə gondərin

Ari məhsulları

Tərəvəzçilik

Bostançılıq

Taxıl və yem bitkiləri

Meyvəçilik

Heyvandarlıq

leftblock
agro marketing nədir?

Aqro marketinqi bəzən haqlı olaraq böyük aqrar biznesin fəlsəfəsi də adlandınrlar. Aqromarketinqdən istifadə etməklə ailə kəndli təsərrüfatı üzvləri və aqrar sahədə çalışan sahibkarlar bazarlarda öz layiqli yerlərini tuta bilərlər, həmçinin təsərrüfatın s

Ən son elanlar

Arpa 50 ton Goranboy 2016.09.22
001

10 manat

Süd 140 litr Göy-göl 2014.05.06
045

Süd/Cəfərov Abbasəli

Quzu 50 ədəd Samux 2014.05.06
050

Quzu/Fazil Nuriyev

Qoyun 200 ədəd Gəncə 2014.05.06
047

Qoyun

Quzu 20 ədəd Şəmkir 2014.05.06
063

Quzu/Məmmədov Hakim

Üzüm 200 kq Samux 2014.05.02
011

Soyuducu kameralarda saxlanılmış üzüm

Kələm şitili 1,2 ton Samux 2014.05.02
035

Kələm şitili

Cücə 100 ə Goranboy 2014.04.23
001

Sağlam cücə